EMDR is een fijne behandelmethode om nare ervaringen te verwerken

In je leven kun je veel dingen meemaken die een grote invloed hebben. Veel ervan zul je zelf verwerken, maar sommige gebeurtenissen zijn te heftig om te verwerken. Dan sla je ze op en dit resulteert vaak tot allerlei angsten. Hierdoor word je belemmerd in je leven, waardoor je de dingen die je graag zou willen doen niet kunt doen. 

EMDR is ontwikkeld om onverwerkte gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is ook bekend  dat deze methode heel goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten.  Zoals bijvoorbeeld het oplossen van vliegangst, angst om auto te rijden en andere angststoornissen.

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Een hele mond vol en lastig te vertalen maar het betekent letterlijk vertaald zoiets als: “Het ongevoelig maken en opnieuw verwerken door middel van oogbewegingen”.

Nu is “ongevoelig maken” niet de juiste uitdrukking. Het is absoluut niet zo dat je ongevoelig wordt door EMDR. Maar wat er bedoeld wordt is dat je niet meer OVER-gevoelig zult zijn na de behandeling met EMDR. Er wordt door behandelaars wel gezegd dat “de lading ervan af wordt gehaald”.

Resultaat EMDR: De lading wordt eraf gehaald

Het resultaat van behandelingen met EMDR is dat de herinnering aan de gebeurtenissen hun emotionele lading verliest. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar je kunt er makkelijker naar kijken en mee omgaan.

Voordelen EMDR:

Voordeel van EMDR is dat je niet heel veel hoeft te praten. Er zijn dus ook geen urenlange gesprekken nodig. 

Kennismakingsgesprek

Tijdens onze eerste kennismaking is het belangrijk om te kijken of het contact goed is tussen ons: of we een “klik” hebben.
We bespreken jouw hulpvraag en ik kan dan gelijk een goede inschatting maken van de eventuele vervolgbehandeling(en).
Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Intake-gesprek

Tijdens het intake-gesprek gaan we dieper in op jouw hulpvraag zodat ik duidelijk kan krijgen wat de kern van het probleem is. Hierdoor kan ik vaststellen wat de juiste behandeling voor je is zodat ik je effectief hulp kan bieden. 
Het intake-gesprek duurt maximaal 60 minuten. Dat geldt ook voor de vervolgbehandeling(en).

Prijzen

Kennismakingsgesprek €50
Intakegesprek en vervolgbehandelingen €90 (per behandeling)
Vergoeding door de zorgverzekeraar is mogelijk. 

* Een enkele case kan ik – volledig anoniem – bespreken met een supervisor om advies te verkrijgen
Samenwerkende EMDR-Therapeuten Nederland

Ervaringen met EMDR